<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183007195643433&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ready

Real-time inzicht in processen met dashboards

Workshop

Een goede, toekomstvaste Big Data-infrastructuur schept mogelijkheden om nieuwe kansen te vinden en te exploiteren, kosten te verlagen, efficiënter te opereren. Kortom: om geld te verdienen en kosten uit te sparen.

Hoe je huidige dataplatform te transformeren naar een Modern Dataplatform? Valid heeft hiervoor, samen met Microsoft, een workshop ontwikkeld: Bring Your Own Architecture.

Set

Modern, fris en geïntegreerd intranet

Transformeren

De “Bring Your Own Architecture” workshop is een praktijkgerichte workshop waarin je ontdekt hoe u uw huidige dataplatform moderniseert en tegelijkertijd de architectuur klaar maakt voor een extend naar de Cloud.

Jij en jouw collega’s gaan aan de slag met onze specialisten tijdens een interactieve whiteboard-sessie. De workshop is gericht op stakeholders binnen de organisatie die de informatie- en/of infra-architectuur bepalen en implementeren. Daarnaast is het belangrijk dat er stakeholders bij zijn die in de organisatie betrokken zijn bij het beslissingsproces.

Stay Ahead

Moderne Werkplek

De huidige omgeving

Het goede nieuws is dat de organisatie zonder twijfel al veel in huis heeft. Big Data mag dan relatief nieuw zijn, het is beslist niet noodzakelijk om alles te vernieuwen. Wij vinden dan ook dat het startpunt moet zijn wat er reeds in huis is aan datawarehousing, ETLtools en BI- en Analytics platformen. Bescherming van de reeds gedane investeringen verdient topprioriteit.

Welke aanvliegroute ook van toepassing is, linksom of rechtsom is er altijd een flexibele en toekomstvaste infrastructuur nodig om de data op te halen, te normaliseren, te verwerken en te analyseren. In feite is de keuze van het technologieplatform een van de belangrijkste kritieke succesfactoren.

Vraag een workshop aan

 

Direct een vraag stellen? Dat kan! 

Vul het formulier in

Deze pagina maakt onderdeel uit van Data-gedreven business.