<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183007195643433&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Triple win

perspectief

Na een gedegen due diligence heeft Neways besloten het beheer van haar ICT-infrastructuur begin 2017 volledig aan Valid uit te besteden. Drie IT-medewerkers van Neways hebben gelijktijdig de overstap naar Valid gemaakt. 

Een echte triple-win dus: IT is meer stabiel en bedrijfszeker. Medewerkers worden productiever dankzij een moderne werkplek en hun ondersteuning is op een hoger niveau. De medewerkers die overgestapt zijn naar Valid hebben meer perspectief als professionals.

Business Benefits

Single point of contact

Naast infrastructuurmanagement levert Valid ook end-user support. De Servicedesk van Valid is het eerstelijns aanspreekpunt voor de duizend medewerkers van Neways in Nederland. De Service desk speelt als single point of contact tevens een coördinerende rol richting een aantal ICT-partners van Neways.

De dienstverlening van Valid heeft betrekking op ERP en kantoorautomatisering. De productie-automatisering en ERP houdt Neways in eigen beheer.

Een outsourcing-partner die thuis is in productie-omgevingen

Dis Valcq, directeur van Valid: “We zijn heel blij met deze nieuwe outsourcing-klant in de Brainport van Eindhoven. In 2016 heeft Neways geconstateerd dat er wat betreft de ICT-infrastructuur ruimte was voor verbetering. Door deze over te nemen gaan we Neways ontzorgen en hun ICT verbeteren. Hierdoor is Neways in staat om zich te concentreren op haar core business.” 

“Valid heeft veel ervaring op het gebied van ICT-outsourcing en die combineren ze met een concrete visie op de ontwikkelingen in de industrie. Tijdens de due diligence heeft het team van Valid duidelijk gemaakt dat ze hun kernwaarden doorleven. Ze waren scherp in de analyse van onze situatie en het ontwerpen van hun oplossing. Tevens hebben ze goed geluisterd naar onze eisen en wensen. Ze staan dichtbij, niet alleen geografisch maar ook in de bedrijfscultuur.” Dat zegt Joop Kempe, Corporate ICT Manager van Neways. 

Belangrijk voor Neways is dat de outsourcing partner goed thuis is in de productie-industrie. Valid heeft een aantal gerenommeerde klanten in de productie- en procesindustrie. Neways heeft daar profijt van. “Onze business stelt specifieke eisen. De veranderingen richting Industry 4.0 gaan heel snel; de ICT-partner moet dat aanvoelen en meerwaarde bieden. Dat doet Valid goed, hebben we al gemerkt,” zegt Kempe. “Een simpel voorbeeld: een eenvoudig printertje in een productieomgeving kan van vitaal belang zijn voor het proces. Storingen moet je dan snel oppakken, desnoods op locatie. De meeste traditionele servicelevels houden geen rekening met het belang van zo’n printer.” 

Ook op meer strategisch niveau zal Valid meerwaarde leveren. “Neways is ontstaan door fusies en overnames in binnen- en buitenland. Neways wil alle ICT zoveel mogelijk standaardiseren en integreren. Neways heeft ook op ICT-gebied de ambitie om de service ‘Up to the Next Level’ te brengen. Valid zal ons daarin zoveel mogelijk ondersteunen. En als zich onverhoopt een nieuwe fusie- of overname partij aandient, is het prettig als je kunt vertrouwen op een goede partner met kennis van zaken. Want elke fusie is ook een fusie van systemen en applicaties,” besluit Kempe.

Over Neways

Neways Electronics International N.V. is een aan de Euronext Amsterdam genoteerde, internationaal opererende leverancier van industriële en professionele elektronica. 

Neways ontwikkelt, produceert en assembleert elektronica: van printed circuit boards, (micro-) elektronica en kabeloplossingen tot complete box-built producten en systemen. Ook service, reparatie en product life cycle managementzijn onderdeel van het integrale dienstenpakket van Neways. 

Producten van Neways worden onder meer toegepast in de industriële automatisering, de luchtvaart, de automotive-industrie, de medische industrie, de defensie-, halfgeleider- en telecommunicatie-industrie. 

Neways heeft twaalf werkmaatschappijen, gevestigd in Nederland, Duitsland, Oost-Europa en China. 

Kijk voor meer informatie op www.neways.nl

Meer weten over Outsourcing? Vul het formulier in en we houden je op de hoogte